Een chronologische opsomming van feiten uit het leven van

 

                                            ANKO  Th. WILTJER

 

 

Naam:              Anko Th. Wiltjer

Geboren:          7-5-1941  in Sappemeer in de provincie Groningen.

Gezin:              Vader Gerrit, Moeder Harmine, zonen Anko en Robert (geb. in ’59 )  en

                                           de dochters Ida ( geb. in ’44 ) en Sonja ( geb. in ’52 )

Beroep vader;  Rijksbelasting-ambtenaar

Woonplaatsen van Anko:  1941-1946  Hoogezand

1946-1947    Den Haag (Voorburg)

1948-1949    Groningen-Stad

1949-1952    Semarang

1952-1972    Groningen-Stad  (op meerdere plaatsen)

                                           1972- heden Bedum  (Groningen ligt 8 km ten zuiden van Bedum)

Vertrek naar Ned. Indie:

-         vader op 1-9-1949  per vliegtuig

-         moeder Anko en Ida op 4-11-1949  met de Willem Ruys

Aankomst in Semarang:

-         vader  op  ?

-         moeder, Anko en Ida  eind november ’49 met de Plancius.

Woonplaats in Semarang

                        Wij woonden enkele weken in Pension Juliana op de Bodjong.

                        Deze naam werd later veranderd in Pension Roos  (of:Roze ? ) Wie weet dit?

1e Schooldag op de Heuvelschool:

-         in klas 3a op 5-12-1949!  Op Sinterklaasdag !

Verhuizing:     -    begin 1950 naar de Siranda 12

-         heette later ;  Jl. ltn. Kol. S.Sudiarto  12

-         en nog later:  Jl. Diponegoro  12

Heuvelschool: Ik zat in :      1949-1950  in klas 3a bij meester/ juf  H.Vughts (wie weet dit ?)

                                             1950-1951  in klas 4 bij juf Els Swart. (welke jongen kent haar

                                                                              niet?)

1951-1952      in klas 5 bij juf Schallies en bij juf Niehof- Park

      (of: Pronk ?)

1952-1953    in klas  6  bij meneer Sluyter

           N.B.  Wie weet iets over Juf Robbemond ?

Semarang:        -  belangrijk voor mij in die tijd waren:

-     de Heuvelschool

-     bij de padvinderij  (waar was dat ?)

-     zwemclub ‘De Dolfijn” Het zwembad is nu een restaurant .

-     vuurvliegjes vangen op weg naar huis.

-     vissen op de pier.

-     het vechtvliegeren bij huis

-     op het bewaakte terrein van de haven. (via wie kreeg ik een

                 havenpas ?)

-     het voetballen op een groot grasveld vlak bij de school.

-     de vele vrienden. Ik bleef tot 1956 corresponderen met

      Oei Hwie Siang  en zijn broer Hwie Tjhong.

Geboren in Semarang:

-in het St. Elisabeth ziekenhuis werd in juli 1952 mijn zus Sonja geboren

Vertrek uit Semarang:

-         terug naar Nederland op 28-8-52 met het hele gezin met de Willem Ruys

Woonplaats in Nederland:

-         eerst in gewoond bij mijn Opa en Oma in Groningen – Stad

-         daarna in een flat in de Stad

School: -     ik ging weer naar mijn oude lagere school van voor de Indie- periode

-         lagere school m.i.v. september 1952

-         middelbare school m.i.v. 1955

-         einddiploma Lyceum in juli 1961

Voornaamste hobby:  Sport

-         waarvan voetbal de belangrijkste is. Ik speelde bij G.V.A.V. – Rap., de

               voorloper van F.C.Groningen

Diensttijd:         -    lichting 61/4 , dus opgekomen  in augustus 1961

-         standplaatsen ; Grave en Den Haag  ( COBUMA , Raamweg )

-         vervroegd afgezwaaid, in november 1962  i.v.m. studie aan de A.L.O.

Beroepsopleiding:

-         A.L.O. vanaf januari  ’63  (Academie voor Lichamelijke Opvoeding)

                in Groningen.

-         diploma gehaald in juli 1968.

Beroep:            -    m.i.v. augustus 1968 :    gymnastiekleraar bij het Bizonder Onderwijs,  de

                                                                         Mavo, het Basisonderwijs en het Speciaal

                                                                         Basisonderwijs                                                    

                        -    m.i.v.augustus 1969  :    gymnastiekleraar bij de Gemeente Groningen op de

                                                                         Mavo

                        -    m.i.v.augustus 1973  :    gymnastiekleraar bij de Gemeente Groningen op de

                                                                         Mavo en op de Meao.

Huwelijk:        -    in december 1969 getrouwd met Wiena Heida.  Wij gingen wonen in een

                                          flat in Groningen.

Verhuizing:       -    naar Bedum in 1972.  De stad Groningen ligt 8 km ten zuiden van Bedum.

                        -    ik woon hier nu nog.

Geboorte:        -   in Bedum werden geboren:

-         Mark , in mei 1974

-         Ferenc, in maart 1977                                                                                                                                                        

Scheiding:       -    het huwelijk werd in 1980 officieel ontbonden

-         Wiena hertrouwt.

-         ik blijf in Bedum wonen.

-         beide kinderen moeten bij de moeder

Relatie: -    Marca  komt bij mij inwonen.

Huwelijk:         -    in september 1986 trouw ik met Marca de Vries. Zij is werkzaam in het on-

                                         derwijs als schoolbegeleidster .

Overlijden:       -    Wiena overlijdt na een langdurige ernstige ziekte in 1988.

-         december 1988 , zoon Mark was toen 14 jaar komt bij ons in Bedum wonen

-         juni 1990 , zoon Ferenc, hij was toen 11 jaar , komt op de laatste schooldag voor de zomervakantie , bij ons wonen.                             

Geboorte:        -    Uit het huwelijk met Marca worden geboren;

                                            Niek : in juli 1987

                                            Inge  : in juli 1989

Gezin :             _    Het gezin was nu compleet.

                                            Anko , Marca  en de kinderen Mark, Ferenc , Niek en Inge.

Oudsten uit huis:  Mark en Ferenc gaan met hun vriendinnen resp. in ’97 en ’99 zelfstandig                  

                                             wonen.

Beroep Anko:  _    per 1 augustus 1993 ben ik gestopt met werken. Het was een verstandelijk

                                              genomen besluit en dit won het van het emotionele gevoel.

Zoektocht:       -    in 1996 begint mijn zoektocht naar mijn verleden in Ned. Indie.

-         op 24-3-1997 belt oud-schoolgenoot , Oei Hwie Tjhong mij vanuit Jakarta

                      op. Enkele uren later belde ik met mijn oud-klassegenoot Oei

                      Hwie Siang , waarmee ik tot 1956 correspondeerde. En nu waren

                      de kontakten weer hersteld !

Vakantie:         -    1997 :  vakantie in Indonesie. Alles gepland in overleg met Hwie Tjhong.

-         2001 ;  2e vakantie in Indonesie

-         2003 :  3e vakantie in Indonesie.

      Gepland    -     2005 :  4e vakantie in Indonesie

 

 

 

 

 

 

 

            N.B.    Zijn er nog vragen en/of opmerkingen of misschien zelfs aanvullingen te

                               maken n.a.v. deze chronologische opeenvolging van feiten over mijn

                               leven ?

                       Laat het mij s.v.p. weten!  Ik beantwoord ze graag , want ik probeer (ook

                               voor mijn nageslacht ) zo volledig mogelijk te zijn !

                                                                     

                                                                                Alvast bedankt.      

 

                                                                                              Anko Th. Wiltjer

                                                                                              De Zwaan 17

                                                                                              9781 JX Bedum

 

                                                                                              tel.  050-3013458

                                                                                              fax. 050-3013458

                                                                                              e-mail ; [email protected]                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   EEN  KORTE  BESCHOUWING  VAN  HET  LEVEN  VAN

 

                                        ANKO   Th.  WILTJER

 

 

     Ik ben geboren in Sappemeer in de provincie Groningen en woonde toen in Hoogezand.

Mijn vader werkte daar bij de Belastingdienst. Toen ik 4 jaar was verhuisden wij naar Voorburg , want als je bij het Rijk werkte en je wilde je positie verbeteren , dan zat er wel een verhuizing aan vast. Hier maakte ik voor het eerst kennis met de kleuterschool. Ruim een jaar later was het weer raak.Weer terug naar het noorden en wel naar de stad Groningen.  Ook nu had Pa het weer gepresteerd om een rangetje te stijgen.

     En vanaf deze positie en nog werkende bij de Belastingdienst kreeg mijn vader een aanbod om uitgezonden te worden naar  Ned. Indie. Maar eerst nog een spoedcursus Maleis in het Kon. Instituut voor de Tropen!

     Op 1-9-1949 vertrok mijn Pa per vliegtuig naar Batavia. De rest van het gezin, nl. mijn moeder , mijn zus (toen 4 jaar)  en ik  (toen 8 jaar) vertrokken op 4-11-1949 met de Willem Ruys . Na een voorspoedig reis , alleen in de Golf van Biskaje was het noodweer , kwamen wij aan in Tandjung Priok .  Enkele dagen later vertrokken wij met de Plancius naar Semarang. Mijn vader had voor het hele gezin op de Bodjong een pension geregeld.. Dit was

Pension Juliana , welke naam later werd veranderd , in Pension Roos  (of: Roze  ,  wie weet

de juiste schrijfwijze ? )

     In het begin gingen wij met auto (of busje , weet ik niet meer )  naar de Heuvelschool.

Mijn eerste schooldag was direkt raak , nl. 5 december 1949! Sinterklaasdag. Ik kwam terecht

in klas 3a bij meester of juf H.Vughts  (wie weet dit ? ). Intussen waren wij verhuisd naar de

Siranda. In het kursusjaar 1950-’51 zat ik in de klas bij juf Els Swart. (welke jongen kent haar niet ?)  en na overgegaan te zijn naar de 5e klas zat ik bij juf Schallies en bij juf Niehof-Park.

(of Pronk, kan ik niet goed ontcijferen ). Misschien heb ik in deze klas ook nog les gehad van

een derde leerkracht , maar deze zekerheid kan ik niet uit mijn schoolrapport op maken.

Na mijn overgang naar de 6e klas kreeg ik les van het hoofd van de school , dhr.Sluyter.

In Semarang heb ik een fantastische tijd gehad. Ik denk hierbij aan de Heuvelschool, de padvinderij, het voetballen bij het huis van Pauline , het vliegervechten , het zwembad (De

Dolfijn), de logeerpartijtjes en niet te vergeten het havengebied ,  waarvoor ik in het bezit was van een havenpas. ( van wie gekregen ?)

     Op 28-8-1952 vertrokken wij , d.z. vader, moeder en mijn  2  zusjes en ik weer naar Nederland  en wel met de Willem Ruys.In 1952 had ik er nl. nog een zusje bijgekregen.

Geboren in Semarang in het St.Elisabeth-ziekenhuis.

     Als standplaats voor mijn vader werd Groningen weer aangewezen. “Gelukkig”, dacht ik

toen , want hier ben ik een beetje bekend. In verband met de toen heersende woningnood

werden wij ingekwartierd bij onze opa en oma in een klein schippershuisje. De schoolkeuze

voor mij , was voor mijn ouders niet moeilijk. Ik ging weer terug naar mijn oude vertrouwde lagere school , waar ik voor de Indie – periode ook al op zat.

     Na de aankomst in Nederland bleef ik corresponderen met een klassegenoot uit de 5e klas, nl.Oei Hwie Siang en zijn broer Oei Hwie Tjhong.  Deze correspondentie werd door mij omstreeks 1956 bewust afgebroken omdat in die tijd in Indonesie de anti-chinese relletjes hun

hoogtepunt hadden en ik wilde met mijn extra brieven uit Nederland , de anti-nederlandse uitbarstingen waren net beeindigd, hen niet in gevaar brengen.

Enkele jaren later ,ik zat intussen al op het Lyceum, probeerde ik de briefwisseling weer

op te pakken, maar ik kreeg nooit enig respons.  Pas later begreep ik waarom. De familie was

verhuisd.

     In 1959 werd ons gezin verblijd met de geboorte  van een zoon , Robert geheten.

     Op het Lyceum haalde ik in juli 1961 mijn einddiploma ,  richting HBS-A ,waarna ik voor

mijn nummer de militaire dienst in moest. Dit was in augustus 1961 en de Nieuw-Guinea

kwestie was een hot-item. Na ruim een jaar in dienst gezeten te hebben, kon ik vervroegd

uittreden omdat ik verder wilde gaan studeren voor gymnastiek leraar aan de Academie voor

Lichamelijke Opvoeding in Groningen. Dit diploma behaalde ik in 1968 waarna ik in de stad Groningen op meerdere scholen aan het werk ging .

     In december 1969 trouwde ik met Wiena Heida en uit dit huwelijk werden 2 jongens

geboren, nl. Mark op 31-5-1974 en Ferenc op 12-3-1977.  Wij woonden toen al in Bedum.

De stad Groningen ligt ongeveer 8 km ten zuiden van Bedum. Dit huwelijk werd in 1980

ontbonden, waarna ik alleen in Bedum bleef wonen. Wiena hertrouwde en kwam na een ziekbed in 1988 te overlijden . De beide kinderen, Mark en Ferenc, in 1988 resp. 14 en 11 jaar, wilden na het overlijden van hun moeder, al snel naar Bedum terug , want zij hadden al snel door dat Marca , waar ik intussen mee was gaan samenwonen , dolveel van hun hield. De beide jongens waren op ons huwelijk in 1986

aanwezig. Uit het huwelijk met Marca werden Niek (in ’87) en Inge (in ’89) geboren. Het

gezin was nu weer compleet , Marca en Anko en de kinderen Mark, Ferenc, Niek en Inge .

     En dat kinderen ook ouder worden merkten wij in 1997 toen Mark het huis uit ging en in Groningen op zichzelf ging wonen. In 1999 volgde Ferenc en ook hij nestelde zich  samen

met zijn vriendin in de Stad.

     Na een prachtige tijd in het onderwijs, nl. in het basisonderwijs, het speciaal

basisonderwijs en het Meao kwam ik er achter dat er voor mij een mogelijkheid was om het onderwijs met een speciale regeling te verlaten.. En in 1993 zette ik met tranen in mijn ogen mijn handtekening waarna ik met ingang van augustus vrij man was. Het opgeven van mijn baan als gymnastiekleraar en de vele nevenactiviteiten had als achtergrond de toekomstige sociale voorzieningen zoals: de verslechtering van de WAO, de aantasting van de VUT-regeling, het pre-pensioen en de wachtgeldregeling. Emotioneel was ik er nog niet aan toe.

Het was een rationele beslissing, waarvan ik nooit spijt heb gehad.

     Er kwam echter geen leegte in mijn leven, want al jarenlang gingen mijn gedachten terug naar Ned. Indie en mijn jeugd aldaar. Ik wilde heel graag mijn huis aan de Siranda weer eens

zien en een rondreis maken over Java. Deze wens gooide ik in de groep en iedereen was enthousiast. En in 1996 was het dan zover. De tickets werden gekocht en de bedoeling was dat het hele gezin als backpackers over Java en Bali zou trekken Wij bereidden ons voor en abonneerden ons  op de tijdschriften Moesson en Archipel Ago  en lazen verder alles over

Indonesie wat wij maar onder ogen konden krijgen. En het toeval was ons goed gezind !

In een van de Moessons (zie januari nummer 1997)  een artikel over  “Kretekbaronnen” en

mij viel in dit stuk het woord “Djarum”op. Ik dacht dit woord te kennen en ja-hoor: in mijn

correspondentie uit de jaren ’53-’56 vond ik een oude brief met als briefhoofd het logo van

“Djarum”

     Via de redaktie van Moesson kwam ik in kontakt met de schrijver van het artikel, dhr. Oei Tat Ie  uit Tegal en vertelde hem van mijn zoektocht naar mijn verleden in Semarang en daarbij naar het zoeken naar mijn vroegere klassegenoot, Oei Hwie Siang  en zijn broer Oei Hwie Tjhong. En tot mijn grote verbazing werd ik op 24 maart 1997 ’s morgens om half 10

( dit tijdstip vergeet ik nooit meer! ) opgebeld door Hwie Tjhong vanuit Jakarta. Hij had via dhr. Oei Tat Ie gehoord dat ik hem zocht. (zie Moesson van november 1997 artikel over

“Nostalgie”).  Vanaf dat moment ging alles in een stroomversnelling. Enkele uren later sprak ik met mijn oude vriend Siang die zich op dat moment in Kudus bevond. In overleg met Siang en Tjhong werd een vakantie-route uitgestippeld. Wij zouden zelf onze (eenvoudige) hotels

betalen terwijl zij zouden zorgen voor het vervoer van stad naar stad. De ontmoeting met de

oud-schoolgenoten was emotioneel.  Wij kenden elkaar eigenlijk helemaal niet meer , maar

toch was er een bepaalde band tussen ons.  Heerlijk !  Het voelde alsof ik weer thuis was!

Deze vakantie was onvergetelijk!

     Ook in 2001 en in 2003 is ons gezin weer in Indonesie geweest en het is de bedoeling dat wij in augustus 2005 weer gaan. De beide oudste jongens zijn de laatste 2 vakanties niet mee-

geweest en zullen ook dit jaar niet meegaan. Tijdens deze vakanties hebben wij weer met vele nieuwe mensen kennis gemaakt.Belangrijk hierbij is ook een familielid van Siang en Tjhong

nl. Jongkie Tio, de eigenaar van Restaurant “ Semarang” aan de Jl. Gajah Mada 125 (de

vroegere Seteran)  Met iedereen in Indonesie hebben wij nu nog regelmatig kontakt.

 

     En hoe kom ik nu bij deze en de vorige Semarang-Heuvelschool-Reunie ?

Zoals eerder vermeld lazen wij alles wat los en vast zat over Indonesie. Dus ook de Moesson van november 2003.  Hierin stond een klassefoto van de Heuvelschool, schooljaar 1952-’53 ,

ingezonden door Nel Koetsdijk-Medema. Dus niet mijn jaar en niet mijn klas. Maar toch belde ik de inzendster van de foto en uit dit gesprek bleek dat ik bij haar zus Marijke in de klas zou moeten hebben gezeten. En volgens een andere klassefoto klopte dit. En ook nu weer kwam alles in een stroomversnelling.  Ik kwam in kontakt met Edme Strauss , de drijvende

veer in het leggen van de vele onderlinge kontakten. Daarom nu ook voor de 2e (of 3e)keer een Semarang- Heuvelschool-Reunie!  Van mijn 5e klas Heuvelschool hebben wij nu van de 26 leerlingen er 17 getraceerd! Waar ook ter wereld! En wij blijven zoeken naar de andere

nog niet opgespoorde klassegenoten !!

 

 

 

 

N.B.          Zijn er nog vragen en/of opmerkingen of misschien zelfs aanvullingen te maken  

                            over het bovenstaande ?

                  Laat het mij s.v.p. weten! Ik beantwoord ze graag , want ik probeer (ook voor mijn  

                            nageslacht) zo volledig mogelijk te zijn !

                                                                               

                                                                                 Alvast bedankt.

 

 

                                                                                       Anko Th. Wiltjer

                                                                                        De Zwaan 17

                                                                                        9781 JX Bedum

                                                                                       

                                                                                        Tel. 050-3013458

                                                                                        Fax  050-3013458

                                                                                        e-mail : [email protected]