< Untitled Document

 EEN  KORTE  BESCHOUWING  VAN  HET  LEVEN  VAN

 

                                        ANKO   Th.  WILTJER

 

 

     Ik ben geboren in Sappemeer in de provincie Groningen en woonde toen in Hoogezand.

Mijn vader werkte daar bij de Belastingdienst. Toen ik 4 jaar was verhuisden wij naar Voorburg , want als je bij het Rijk werkte en je wilde je positie verbeteren , dan zat er wel een verhuizing aan vast. Hier maakte ik voor het eerst kennis met de kleuterschool. Ruim een jaar later was het weer raak.Weer terug naar het noorden en wel naar de stad Groningen.  Ook nu had Pa het weer gepresteerd om een rangetje te stijgen.

     En vanaf deze positie en nog werkende bij de Belastingdienst kreeg mijn vader een aanbod om uitgezonden te worden naar  Ned. Indie. Maar eerst nog een spoedcursus Maleis in het Kon. Instituut voor de Tropen!

     Op 1-9-1949 vertrok mijn Pa per vliegtuig naar Batavia. De rest van het gezin, nl. mijn moeder , mijn zus (toen 4 jaar)  en ik  (toen 8 jaar) vertrokken op 4-11-1949 met de Willem Ruys . Na een voorspoedig reis , alleen in de Golf van Biskaje was het noodweer , kwamen wij aan in Tandjung Priok .  Enkele dagen later vertrokken wij met de Plancius naar Semarang. Mijn vader had voor het hele gezin op de Bodjong een pension geregeld.. Dit was

Pension Juliana , welke naam later werd veranderd , in Pension Roos  (of: Roze  ,  wie weet

de juiste schrijfwijze ? )

     In het begin gingen wij met auto (of busje , weet ik niet meer )  naar de Heuvelschool.

Mijn eerste schooldag was direkt raak , nl. 5 december 1949! Sinterklaasdag. Ik kwam terecht

in klas 3a bij meester of juf H.Vughts  (wie weet dit ? ). Intussen waren wij verhuisd naar de

Siranda. In het kursusjaar 1950-’51 zat ik in de klas bij juf Els Swart. (welke jongen kent haar niet ?)  en na overgegaan te zijn naar de 5e klas zat ik bij juf Schallies en bij juf Niehof-Park.

(of Pronk, kan ik niet goed ontcijferen ). Misschien heb ik in deze klas ook nog les gehad van

een derde leerkracht , maar deze zekerheid kan ik niet uit mijn schoolrapport op maken.

Na mijn overgang naar de 6e klas kreeg ik les van het hoofd van de school , dhr.Sluyter.

In Semarang heb ik een fantastische tijd gehad. Ik denk hierbij aan de Heuvelschool, de padvinderij, het voetballen bij het huis van Pauline , het vliegervechten , het zwembad (De

Dolfijn), de logeerpartijtjes en niet te vergeten het havengebied ,  waarvoor ik in het bezit was van een havenpas. ( van wie gekregen ?)

     Op 28-8-1952 vertrokken wij , d.z. vader, moeder en mijn  2  zusjes en ik weer naar Nederland  en wel met de Willem Ruys.In 1952 had ik er nl. nog een zusje bijgekregen.

Geboren in Semarang in het St.Elisabeth-ziekenhuis.

     Als standplaats voor mijn vader werd Groningen weer aangewezen. “Gelukkig”, dacht ik

toen , want hier ben ik een beetje bekend. In verband met de toen heersende woningnood

werden wij ingekwartierd bij onze opa en oma in een klein schippershuisje. De schoolkeuze

voor mij , was voor mijn ouders niet moeilijk. Ik ging weer terug naar mijn oude vertrouwde lagere school , waar ik voor de Indie – periode ook al op zat.

     Na de aankomst in Nederland bleef ik corresponderen met een klassegenoot uit de 5e klas, nl.Oei Hwie Siang en zijn broer Oei Hwie Tjhong.  Deze correspondentie werd door mij omstreeks 1956 bewust afgebroken omdat in die tijd in Indonesie de anti-chinese relletjes hun

hoogtepunt hadden en ik wilde met mijn extra brieven uit Nederland , de anti-nederlandse uitbarstingen waren net beeindigd, hen niet in gevaar brengen.

Enkele jaren later ,ik zat intussen al op het Lyceum, probeerde ik de briefwisseling weer

op te pakken, maar ik kreeg nooit enig respons.  Pas later begreep ik waarom. De familie was

verhuisd.

     In 1959 werd ons gezin verblijd met de geboorte  van een zoon , Robert geheten.

     Op het Lyceum haalde ik in juli 1961 mijn einddiploma ,  richting HBS-A ,waarna ik voor

mijn nummer de militaire dienst in moest. Dit was in augustus 1961 en de Nieuw-Guinea

kwestie was een hot-item. Na ruim een jaar in dienst gezeten te hebben, kon ik vervroegd

uittreden omdat ik verder wilde gaan studeren voor gymnastiek leraar aan de Academie voor

Lichamelijke Opvoeding in Groningen. Dit diploma behaalde ik in 1968 waarna ik in de stad Groningen op meerdere scholen aan het werk ging .

     In december 1969 trouwde ik met Wiena Heida en uit dit huwelijk werden 2 jongens

geboren, nl. Mark op 31-5-1974 en Ferenc op 12-3-1977.  Wij woonden toen al in Bedum.

De stad Groningen ligt ongeveer 8 km ten zuiden van Bedum. Dit huwelijk werd in 1980

ontbonden, waarna ik alleen in Bedum bleef wonen. Wiena hertrouwde en kwam na een ziekbed in 1988 te overlijden . De beide kinderen, Mark en Ferenc, in 1988 resp. 14 en 11 jaar, wilden na het overlijden van hun moeder, al snel naar Bedum terug , want zij hadden al snel door dat Marca , waar ik intussen mee was gaan samenwonen , dolveel van hun hield. De beide jongens waren op ons huwelijk in 1986

aanwezig. Uit het huwelijk met Marca werden Niek (in ’87) en Inge (in ’89) geboren. Het

gezin was nu weer compleet , Marca en Anko en de kinderen Mark, Ferenc, Niek en Inge .

     En dat kinderen ook ouder worden merkten wij in 1997 toen Mark het huis uit ging en in Groningen op zichzelf ging wonen. In 1999 volgde Ferenc en ook hij nestelde zich  samen

met zijn vriendin in de Stad.

     Na een prachtige tijd in het onderwijs, nl. in het basisonderwijs, het speciaal

basisonderwijs en het Meao kwam ik er achter dat er voor mij een mogelijkheid was om het onderwijs met een speciale regeling te verlaten.. En in 1993 zette ik met tranen in mijn ogen mijn handtekening waarna ik met ingang van augustus vrij man was. Het opgeven van mijn baan als gymnastiekleraar en de vele nevenactiviteiten had als achtergrond de toekomstige sociale voorzieningen zoals: de verslechtering van de WAO, de aantasting van de VUT-regeling, het pre-pensioen en de wachtgeldregeling. Emotioneel was ik er nog niet aan toe.

Het was een rationele beslissing, waarvan ik nooit spijt heb gehad.

     Er kwam echter geen leegte in mijn leven, want al jarenlang gingen mijn gedachten terug naar Ned. Indie en mijn jeugd aldaar. Ik wilde heel graag mijn huis aan de Siranda weer eens

zien en een rondreis maken over Java. Deze wens gooide ik in de groep en iedereen was enthousiast. En in 1996 was het dan zover. De tickets werden gekocht en de bedoeling was dat het hele gezin als backpackers over Java en Bali zou trekken Wij bereidden ons voor en abonneerden ons  op de tijdschriften Moesson en Archipel Ago  en lazen verder alles over

Indonesie wat wij maar onder ogen konden krijgen. En het toeval was ons goed gezind !

In een van de Moessons (zie januari nummer 1997)  een artikel over  “Kretekbaronnen” en

mij viel in dit stuk het woord “Djarum”op. Ik dacht dit woord te kennen en ja-hoor: in mijn

correspondentie uit de jaren ’53-’56 vond ik een oude brief met als briefhoofd het logo van

“Djarum”

     Via de redaktie van Moesson kwam ik in kontakt met de schrijver van het artikel, dhr. Oei Tat Ie  uit Tegal en vertelde hem van mijn zoektocht naar mijn verleden in Semarang en daarbij naar het zoeken naar mijn vroegere klassegenoot, Oei Hwie Siang  en zijn broer Oei Hwie Tjhong. En tot mijn grote verbazing werd ik op 24 maart 1997 ’s morgens om half 10

( dit tijdstip vergeet ik nooit meer! ) opgebeld door Hwie Tjhong vanuit Jakarta. Hij had via dhr. Oei Tat Ie gehoord dat ik hem zocht. (zie Moesson van november 1997 artikel over

“Nostalgie”).  Vanaf dat moment ging alles in een stroomversnelling. Enkele uren later sprak ik met mijn oude vriend Siang die zich op dat moment in Kudus bevond. In overleg met Siang en Tjhong werd een vakantie-route uitgestippeld. Wij zouden zelf onze (eenvoudige) hotels

betalen terwijl zij zouden zorgen voor het vervoer van stad naar stad. De ontmoeting met de

oud-schoolgenoten was emotioneel.  Wij kenden elkaar eigenlijk helemaal niet meer , maar

toch was er een bepaalde band tussen ons.  Heerlijk !  Het voelde alsof ik weer thuis was!

Deze vakantie was onvergetelijk!

     Ook in 2001 en in 2003 is ons gezin weer in Indonesie geweest en het is de bedoeling dat wij in augustus 2005 weer gaan. De beide oudste jongens zijn de laatste 2 vakanties niet mee-

geweest en zullen ook dit jaar niet meegaan. Tijdens deze vakanties hebben wij weer met vele nieuwe mensen kennis gemaakt.Belangrijk hierbij is ook een familielid van Siang en Tjhong

nl. Jongkie Tio, de eigenaar van Restaurant “ Semarang” aan de Jl. Gajah Mada 125 (de

vroegere Seteran)  Met iedereen in Indonesie hebben wij nu nog regelmatig kontakt.

 

     En hoe kom ik nu bij deze en de vorige Semarang-Heuvelschool-Reunie ?

Zoals eerder vermeld lazen wij alles wat los en vast zat over Indonesie. Dus ook de Moesson van november 2003.  Hierin stond een klassefoto van de Heuvelschool, schooljaar 1952-’53 ,

ingezonden door Nel Koetsdijk-Medema. Dus niet mijn jaar en niet mijn klas. Maar toch belde ik de inzendster van de foto en uit dit gesprek bleek dat ik bij haar zus Marijke in de klas zou moeten hebben gezeten. En volgens een andere klassefoto klopte dit. En ook nu weer kwam alles in een stroomversnelling.  Ik kwam in kontakt met Edme Strauss , de drijvende

veer in het leggen van de vele onderlinge kontakten. Daarom nu ook voor de 2e (of 3e)keer een Semarang- Heuvelschool-Reunie!  Van mijn 5e klas Heuvelschool hebben wij nu van de 26 leerlingen er 17 getraceerd! Waar ook ter wereld! En wij blijven zoeken naar de andere

nog niet opgespoorde klassegenoten !!

 

N.B.          Zijn er nog vragen en/of opmerkingen of misschien zelfs aanvullingen te maken over het bovenstaande? Laat het mij s.v.p. weten! Ik beantwoord ze graag , want ik probeer (ook voor mijn  nageslacht) zo volledig mogelijk te zijn !

                                                                               

                                                                                 Alvast bedankt.

 

 

                                                                                       Anko Th. Wiltjer

                                                                                        De Zwaan 17

                                                                                        9781 JX Bedum

                                                                                       

                                                                                        Tel. 050-3013458

                                                                                        Fax  050-3013458

                                                                                        e-mail : anko@wiltjer.net